Menu

ფაილი საფუძველი მოკლე აღწერა
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 1 დოკუმენტები ნოე ჟორდანიას ცხოვრებასა და მოღვაწეობის შესახებ (ბიოგრაფია, ქრონოლოგიური ნუსხა და პარტიული მანდატი). ხელნაწერი და მანქანაზე ნაბეჭდი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 2 ნოე ჟორდანიას მიერ ქუთაისის ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიურ და პარიზის ბიოლოგიურ ლაბორატორიებში ჩატარებული ანალიზის პასუხები.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 3 ცნობები ნოე ჟორდანიას პირადი ნივთებისა და ოჯახის შემადგენლობის შესახებ. ხელნაწერი და მანქანაზე ნაბეჭდი
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 4 მთავრობის წევრთა - ევ. გეგეჭკორის, აკ. ჩხენკელის, ს. მდივნის, კ. კანდელაკის, კ. საბახტარაშვილის, ანტონ ჟორჟოლიანის და სხვ. მილოცვის წერილი ნოე ნიკოლოზის ძისა და ინა ივანეს ასულ ჟორდანიებისადმი ვაჟიშვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. ხელნაწერი
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 5 სანდრო მენაღარიშვილის წერილები ნ. ჟორდანიასადმი წერილებში კოდირებული სიტყვების გამოყენებისა და ქართულ მონასტრებში 1948 წლის 15 იანვარს ნ. ჟორდანიას 80 წლისთვის აღნიშვნის შესახებ. ხელნაწერი
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 6 ნესტორ კალანდაძის, ლევან ჩარკვიანის, „ოფისის მელექსის“ და დ. ქიმერიძის ლექსად დაწერილი მოლოცვები ნ. ჟორდანიას დაბადების დღეებთან დაკავშირებით; ხელნაწერი და სტამბური ნაბეჭდი. ნ. ჟორდანიას მადლობის წერილი მისი 60 წლისთავის მილოცვის გამო და პასუხი ლექსად „ოფისის მელექსის“. ავტოგრაფები.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 7 ნოე ჟორდანიას ნაქონი თურქული ფულის 50 ლარიანი მონეტა; საბჭოთა ფულის ერთ- რუბლიანი ოქროს მონეტის ფოტო-სურათი. (ამონაჭერი გერმანული გაზეთიდან)
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 8 ქართველთა სათვისტომოს „ფუიე ჟეორჟენის“ საზოგადოების თავჯდომარის კ. კანდელაკის მიერ ნ. ჟორდანიას სახელზე გაცემული მოწმობა სათვისტომოს წევრობის შესახებ. დედანი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 9 მანჯურიაში ქართველთა საზოგადოების გამგეობის თავჯდომარის თხოვნა ხარბინიდან გაზ. „დამოუკიდებელი საქართველოს“ რედაქციისადმი პარიზში ქ-ნ ინა ჟორდანიასათვის წერილისა და ფულის თამასუქის გადაცემის შესახებ. დედანი. ხელნაწერი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 10 ნოე ჟორდანიას საკუთარი ლექსები მიძღვნილი შვილიშვილ ეთერი ფაღავასადმი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 11 საქართველოს ეროვნული სახელმწიფოს მთავრობის თავმჯდომარის (ფრანგულად პრეზიდენტის) ნოე ჟორდანიას დახასიათება. მანქანაზე ნაბეჭდი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 12 ნოე ჟორდანიას ანდერძი. პირები. შედგენილი 1946 წლის ნოემბერში. დედანთან დამოწმებული 1953 წლის 1 სექტემბერს ლევილის „შატოში“.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 13 ნოე ჟორდანიას 80 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო მასალები (1948 წლის 18 იანვარს ბანკეტზე წარმოთქმული სიტყვები და „დამსწრის“ შთაბეჭდილებანი). ზ. ჩიჩუას ჩანაწერები ბროშურის გამოსაცემად. ხელნაწერები.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 14 მოსაწვევი ბარათი თანამემამულეებისათვის 18 იანვარს ვანში (სენის სანაპირო) ნ. ჟორდანიას 85 წლისთავის აღსანიშნავ იუბილეზე დასწრების შესახებ. მინაწერი ქართულ ენაზე მეუღლის გადმოცემით, ნოე ჟორდანიას გარდაცვალების, სიცოცხლის ბოლო წუთებისა და მისი დანაბარების შესახებ
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 15 განცხადება და ნეკროლოგის ტექსტი ნოე ჟორდანიას გარდაცვალების შესახებ; ნ. ჟორდანიას გარდაცვალებიდან 10 წლისთავის აღსანიშნავი სამოქალაქო პანაშვიდის გადახდის მასალები. სტამბური და მანქანაზე ნაბეჭდი, შავი ხელნაწერები.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 16 ჟან მარტინის, სოკოლოვსკის, ჰაჯი-ბეილის, ანდრიევსკის, ადმირალ სტივენსის, ვოიტინსკის და სხვ. სამძიმრის წერილები და დეპეშები ე. გეგეჭკორისადმი ნოე ჟორდანიას გარდაცვალების გამო და გეგეჭკორის საპასუხო წერილები მათდამი. გაზეთი „რუსსკაია მისლ“ და მიუნხენში გამომავალი ანტიბოლშევიკური ბიულეტენი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 17 ე. გეგეჭკორის, კ. კანდელაკის და აკ. ჩხენკელის მიმართვა ქართველი ერისადმი პარიზში ნოე ჟორდანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. სტამბური ნაბეჭდი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 18 ნ. ჟორდანიას ჩანაწერი [მთავრობის განსახილველ საკითხებზე] პოლიტიკა, ეკონომიკა, რელიგია და სხვა. ავტოგრაფი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 19 ნოე ჟორდანიას ჩანაწერი მთავრობის მუშაობის წესების შესახებ. ფრაგმენტი. ხელნაწერი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 20 ნ. ჩხეიძის წერილი ლევილიდან ნ. ჟორდანიასადმი მთავრობისა და პარტიათა დელეგაციის სხდომების დანიშვნის თაობაზე
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 21 ნ. ჟორდანიას საპასუხო წერილი (გაზ. „დამოუკიდებელი საქართველო“ #24) გერმანიის გაზ. „ფორვერსტში“ ეროვნული მთავრობის მიმართ გამოქვეყნებულ ცილისწამებლურ წერილზე (ყალბი ჩერვონცების მომჭრელ ორგანიზაციასთან კავშირი). პირი. გადაწერილი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 22 ნ. ჟორდანიას მიერ შედგენილი მთავრობის მუშაობის წესები შენიშვნებით. შავი ხელნაწერი
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 23 ნ. ჟორდანიას წერილი ევროპაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებისა და საქართველოს მთავრობის ამოცნობის შესახებ. ავტოგრაფი.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 24 ნოე ჟორდანიას წერილი „საქართველოს ნაციონალური მთავრობა“ და სიტყვა პარიზში საქართველოს მთავრობის ლეგიტიმურობის გაუქმების შესახებ. ავტოგრაფები.
ფონდი: 2113 ანაწერი: 1 საქმე: 25 ნოე ჟორდანიას ჩანაწერი „ბევრი მითქმა-მოთქმა“ - ეროვნული მთავრობის პოზიციის შესახებ მოახლოვებული ომის პირობებში. ავტოგრაფი.