Menu

ფაილი საფუძველი მოკლე აღწერა
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 1 ევგენი პეტრეს-ძე გეგეჭკორის დაბადების საეკლესიო მეტრიკული ჩანაწერი. ქსეროპირი.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 2 ევგენი გეგეჭკორის მადლობის წერილი ვლადიმერ ახმეტელისადმი ბერლინის ქართველთა კოლონიიდან მიღებული სამძიმრის ბარათების გამო მისი ვაჟის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 3 ბოლშევიზმისაგან გათავისუფლების ამერიკული კომიტეტის, „პარიზის ბლოკის“, ევროპის ქვეყნების სოციალ-დემოკრატიული პარტიების წარმომადგენელთა სამგლოვიარო კრების თავჯდომარის - უკრაინის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სტ. ვიტვიცკის სამძიმრის წერილი საქართველოს მთავრობისადმი ევგენი გეგეჭკორის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ერთვის ევგენი გეგეჭკორის დეპეშა ვიტვიცკისადმი (1952).
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 4 ევგენი გეგეჭკორის წერილები ინგლისის მისიის მეთაურ პოლკოვნიკ ჯორდანისადმი სომხეთ - საქართველოს ომის ლიკვიდაციაში დახმარების გაწევის შესახებ.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 5 ინფორმაციები ამიერკავკასიაში დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი კომისრის ოლივერ უორდროპის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებზე დენიკინის მოხალისეთა არმიის შემოტევების შეჩერებისა და საქართველო - აზერბაიჯანს შორის შეთანხმების მიღწევის შესახებ; ოლივერ უორდროპის წერილი ევგენი გეგეჭკორისადმი დიდ მოკავშირე სახელმწიფოთა უმაღლესი საბჭოს მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-ფაქტოდ აღიარების თაობაზე და ნოე ჟორდანიას სამადლობელი წერილი ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 6 ევგენი გეგეჭკორის წერილები პარიზიდან, ლონდონში საქართველოს წარმომადგენლობისადმი ინგლისის პრემიერ-მინისტრის ლოიდ ჯორჯის დაპირების შესრულების თაობაზე საქართველოსათვის დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 8 ევგენი გეგეჭკორის და მ. სუმბათაშვილის შეხვედრების ჩანაწერები საფრანგეთის პრეზიდენტ მილერანთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს გენერელურ მდივან პერეტი დე-ლა როკასთან, იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ სფორცასთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების საკითხებზე.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 9 ევგენი გეგეჭკორისა და საქართველოს ლობისტის აშშ-ში უოლტერ ჩენდლერისმოხსენებითი ბარათები ლონდონიდან და ვაშინგტონიდან, მიმოხილვები კავკასიის პრობლემების შესახებ და ევროპის ქვეყნების პოზიციები აღნიშნულ საკითხებზე. ევგენი გეგეჭკორის მოხსენებას ნოე ჟორდანიასადმი ახლავს მინაწერი „მოწონებულ იქნას ლექციების ორგანიზაცია, პოლიტიკური სადილი მხოლოდ ჩხენკელის ან მინისტრთა თანდასწრებით ერთხელ გაიმართოს. 09/VIII. 1921 წ. ნოე ჟორდანია“
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 10 ევგენი გეგეჭკორის განცხადება გაზეთ „მანჩესტერ გარდიან“-ში გამოქვეყნებულ რსფსრ საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარ ლიტვინოვის წერილზე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის შესახებ; რუსულ და ფრანგულ ენებზე. ფრანგულ წერილს აკლია 1-ლი გვერდი; მისივე განცხადება პარიზიდან საქართველოში დაბრუნების წინ ევროპის ქვეყნების მიერ საქართველოს დე-იურედ აღიარებასთან დაკავშირებით.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 11 ევგენი გეგეჭკორის მემორანდუმი და მიმოწერა ეროვნებათა საბჭოს გენერალურ მდივან ერიკ დრიუმონთან ბოლშევიკური რუსეთის მიერ 1920 წლის 7 მაისს საქართველოსთან დადებული ხელშეკრულების დარღვევისა და მისი ტერიტორიის ოკუპაციის შესახებ. თან ერთვის 7 მაისის ხელშეკრულების ტექსტი.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 12 საქართველოს ანექსიის საკითხზე ევგენი გეგეჭკორის მიერ მოკავშირე სახელმწიფოთა უმაღლეს საბჭოში გაგზავნილი დოკუმენტების სია.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 13 საქართველოს ეროვნული მთავრობის წარმომადგენლის რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს წერილი რომიდან ევ.გეგეჭკორისადმი მის მიერ იტალიის მეფის პირველი მინისტრისათვის საიდუმლო მემორანდუმის გაგზავნის თაობაზე საქართველოს მდგომარეობის შესახებ; ტექსტს ერთვის ხელნაწერი ქართულ ენაზე.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 14 ევგენი გეგეჭკორის წერილი ვარშავიდან მთავრობისა და გაერთიანებული კოლეგიის სხდომაზე განსახილვევლად ქართული ეროვნული ცენტრის დანიშნულების შესახებ; პარტიათა დელეგაციის მოქმედების გეგმა, რეგლამენტის და წესდების პროექტები. ხელნაწერი
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 15 ლონდონში საქართველოს ყოფილი წარმომადგენლობის მდივნის ანდრია გუგუშვილის საინფორმაციო მოხსენება და წერილები ევგენი გეგეჭკორისადმი ინგლისელთა დამოკიდებულებაზე საქართველოს მიმართ და საქართველოს მათთვის გასაცნობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 16 სამხედრო - პოლიტიკური ბიულეტინი თურქეთის პოლიტიკური მდგომარეობის, რუსეთის მიერ ანგორის მთავრობისათვის ოქროთი დახმარების გაწევის, ანატოლიაში ქურთთა აჯანყების, ბერძენთა საკონცენტრაციო ბანაკებში გაგზავნის შესახებ და სხვა.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 17 ევგენი გეგეჭკორის სახელზე მიღებული მოსალოცი დეპეშების ტექსტები საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-ფაქტოდ ცნობასთან დაკავშირებით - თბილისიდან (მაჩაბელი, წითლანაძე), სურამიდან (ხიდირბეგიშვილი), თურქესტანიდან (ჩოკაევი), აფხაზეთიდან (ჯოტო შერვაშიძე).
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 18 ესპანეთის ვიცე-საკონსულოს საქმეთა მმართველის წერილი ევ. გეგეჭკორისადმი ესპანეთის კომერციული დელეგაციის მიერ გამოხატული მადლობის შესახებ საქართველოსში მათი გულთბილი მიღების გამო; საქართველოში რუსეთის ფედერაციის სრულუფლებიანი რწმუნებულის ს. კიროვის ნოტა ევგენი გეგეჭკორისადმი საქართველოს მუშათა დელეგაციის რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვის შესახებ.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 19 გაზეთ „ტემპ“-ის ჟურნალისტის მიერ პარიზსა და ჟენევაში აღებული ინტერვიუები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ევგენი გეგეჭკორისაგან ( საქართველოს დელეგაციის მეთაური ერთა ლიგის კრებაზე ჟენევაში) საქართველო-რუსეთსა და საქართველო-ქემალისტურ თურქეთს შორის არსებულ ურთიერთობებზე და ერთა ლიგაში შემავალ სახელმწიფოთა მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის აღიარების აუცილებლობაზე.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 20 ევგენი გეგეჭკორის სიტყვა ფრანგი კომერსანტების მიერ სასტუმრო „კლარიდ“-ში გამართულ ბანკეტზე და მისი მიმართვები პარიზში მრეწველ ბეიარდისადმი და ჟენევაში პროფესორ პიტარდისადმი საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობის თაობაზე. ნ. ჩხენკელი, კ.კანდელაკი, ნულენსი, ლუშერი და სხვა.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 21 პარიზიდან თბილისში დაბრუნების წინ ევგენი გეგეჭკორის მიერ გაზეთ „ტემპ“-სა და ჟურნალ „დე-ჟენევ“-ში გაკეთებული განცხადებები საქართველოს დამოუკიდებლობის იურიდიულად აღიარებასთან დაკავშირებით და რუსეთსა და აზერბაიჯანთან ურთიერთობის დარეგულირების თაობაზე.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 22 გორელი თავად ვ. დავითაშვილის წერილი პარიზიდან ევგენი გეგეჭორისადმი 25 ქრისტეშობის თვეს ქართულ ლიტერატურულ საღამოზე მისი მიწვევის შესახებ და ლექსი „ჩემი ნათელა“ (სამშობლო).
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 23 აბელ შევალიეს, ევგენი გეგეჭკორისა და ალექსანდრე ასათიანის მიმართვები სენის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს თავმჯდომარისადმი ნოე რამიშვილის მკვლელის ჭანუყვაძის საქმის ძიების შესახებ.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 24 ხარიტონ შავიშვილის სარეკომენდაციო წერილი ჟენევიდან ევგენი გეგეჭკორისადმი ბერიძის, მიხეილ კედიას და გრიგოლ რობაქიძის საქმიანობასთან დაკავშირებით.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 25 პარიზში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის წარმომადგენლობის განმარტება ევგენი გეგეჭკორისა და კონსტანტინე კანდელაკის მიერ მიცემულ დახასიათებაზე ბრალდებულ ექიმ ალშიბიას შესახებ.
ფონდი: 2121 ანაწერი: 1 საქმე: 26 ევგენი გეგეჭკორის სიტყვა საფრანგეთის დეპუტატთა პალატის სოციალისტური ფრაქციის წინაშე და კამათი ბრუკერთან.